Raylı sistem araçlarında yerlilik artırılacak

12. Kalkınma Planı’ndan (2024-2028) derlenen bilgiye göre, demir yolu ve kent içi ulaşımda ihtiyaç duyulan raylı sistem araçlarının yerli imkanlarla tasarımı ve üretimiyle kritik bileşenlerindeki yerlilik oranının artırılması amaçlanıyor.

Plan döneminde, raylı sistem araçlarında yerli sanayinin AR-GE, tasarım, üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesi, her türlü raylı sistem araçlarının ve alt bileşenlerinin imalatıyla bakım ve onarımının yapılması hedefleniyor.

Bu kapsamda, kamu alımlarının raylı sistemlerde yerli üretimi daha etkin destekleyecek şekilde kullanılması sağlanacak, tasarım ve AR-GE faaliyetleri teşvik edilecek.

Mahalli idarelerce yapılan alımlar dahil, raylı sistem araç alımlarında yerli üretimi destekleyecek çerçevede şartname oluşturulacak. Raylı sistem araçları üretiminde dışa bağımlılığı azaltacak mevzuat düzenlemeleri hazırlanacak.

AR-GE çalışmaları desteklenirken güvenliği artıran ve çevresel olumsuzlukları azaltan projelere öncelik verilecek.

Raylı sistem araç ve bileşenlerinin temininde yerli üreticinin karşılaşabileceği kur kaynaklı riskin azaltılmasına yönelik finansal model ve ihale mevzuat çalışması yapılacak.

Yerli üretim raylı sistem araçlarının ihracat imkanlarının artırılması için finansal destek mekanizmaları kurulacak ve tanıtım faaliyetleri desteklenecek.

YERLİ TEST SİSTEMLERİ KURULACAK

Raylı sistem araçlarının yerli üretiminde mevcut tasarım, AR-GE ve üretim kabiliyetlerine ilişkin envanter çalışması yapılacak.

Orta vadede oluşması beklenen talepler ve ihtiyaçlar belirlenerek, yerli raylı sistem araçlarının tedariki için gerekli düzenleme ve finansal tedbirler hayata geçirilecek.

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) bünyesinde devam eden yerli tasarım ve prototip çalışmaları tamamlanarak demir yolu sektörünün raylı sistem araç ihtiyacı karşılanacak.

Ülkede üretilen raylı sistem araç ve bileşenlerinin sertifikalandırılabilmesi için dışa bağımlılığı ortadan kaldıracak çalışmalar yürütülecek.

Yurt dışındaki test merkezlerine ve onaylanmış kuruluşlara bağımlılığın azaltılması için mevcut yerli test sistemlerinin kurulmasına ve yerli onaylanmış kuruluş görevlendirilmesine yönelik çalışmalar tamamlanacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx